Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Közzétételi lista

2011.04.03

 

 

 

Waldorf Alapítványi Óvoda

Tamási Deák Ferenc utca 7.

 

 

Közzétételi listája

2010. szeptember 1.

 

 

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

Intézmény neve:

Waldorf Alapítványi Óvoda

Címe: 7090 Tamási Deák Ferenc utca 7.

Telefon száma: 06 20 342 5836

Fax: nincs

Email: waldica@freemail.hu

Honlap:www.waldorfovi.eoldal.hu

 

Változást követően azonnal

Előző állapot (törlendő)

2.

Fenntartó:

Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Címe: 7090 Tamási Dózsa György út 41.

Kiemelten közhasznú

Képviselője: Balassa Zoltán

Alapítvány telefonszáma: 06 20 342 5836

 

Intézménye Waldorf Alapítványi Óvoda

ónállóan gazdálkodó szervezet

Feladata: waldorf pedagógiai szellemiségű óvodai oktatás-nevelés

 

Változást követően azonnal

Előző állapot (törlendő)

 

 


Személyi feltételek pedagógus munkakörben

 

Létszám/fő:

Beosztás, munkakör

Végzettség

Szakképzettség

1.

Óvodavezető, óvodapedagógus

Felsőfokú óvónőképző

Waldorf képesítésű óvodapedagógus

Waldorf óvónő

1.

Óvodavezető helyettes,  óvodapedagógus

Felsőfokú óvónőképző

 

óvodapedagógus

 

 

 

 

 Személyi feltételek pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörben

 

Létszám/fő:

munkakör

Végzettség

Szakképzettség

1.

dajka

érettségi

nincs

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodai nevelési év rendje:

 

Az óvoda zárva tartása

Időpont

Felhasználás módja

Nevelés nélküli munkanapok

Július

Továbbképzések, adminisztrációk felülvizsgálata, játékok készítése, felújítás, renoválás

Óvoda nyári zárva tartása

augusztus

Szabadságok kiadása

 

 

Ünnepek, rendezvények:

 

Ünnepek, rendezvények megnevezése

Körülményei

Időpont

Nyárutó, termények begyűjtése

csoportos

Szeptember 1-től

Szt. Mihály ünnepe

csoportos

Szeptember 29.

Szt. Márton-Lámpás ünnep

szülőkkel

November 11.

Szt. Miklós ünnepe

csoportos

December 6.

Adventi kertecske-Spirál járás

szülőkkel

December 19.

Három Királyok

csoportos

Január 6.

Farsang

csoportos

Február 25

Tavasz várás

szülőkkel

március

Húsvét „Nyuszi les”

csoportos

Április 21.

Mennybemenetel

csoportos

Május

Pünkösd

csoportos

Június 12-13

Nyárünnep

szülőkkel

Június 18 (?)

Euritmia kurzus

csoportos

Június20-24-ig

Óvodai szünetek:

 

 

Szünet típusa:

Időpontja:

Szünet utáni első munkanap:

Őszi szünet

2010. november1-5-ig

November 8. hétfő

Téli szünet.

2010. december 20 - január 3.

2011. január 3. hétfő

Nemzeti ünnep

2011. március 14-15.

Március 16. szerda

Húsvéti szünet

2011. április 22-április 29-ig

Május 2. hétfő

Nyári szünet

2011. június 24(?)-szept.3

Szeptember 3. hétfő

 

 

Szülői körök:

 

Általában a hónap első keddjén 16.30-tól

 

2010. október 5-én 16.30-tól

2010. november 9-én 16.30-tól

2010. december igény szerint (játékkészítés-babavarrás)

2011. február 8-án 16.30-tól

2011. március igény szerint (játékkészítés-bazár)

2011. április 5-én 16.30-tól

2011. június 7-én 16.30-tól

 

 

Nevelőtestületi értekezletek

 

 

Konferenciák, nevelőtestületi konferenciák

Időpont

Tanévnyitó konferencia

Augusztus 24.

Heti konferencia

Péntek délután

Regionális konferencia

Előzetes egyeztetés után

Országos konferencia

Ősszel, tavasszal

 

 

 

Óvodai csoportok száma, gyermekek létszáma

 

 

Száma

Csoport megnevezése

Korosztályok összetétele

Gyermekek létszáma

1

Összevont, osztatlan óvodai csoport

3 évesek

6

 

 

4 évesek

6

 

 

5 évesek

7

 

 

6 évesek

3

 

 

7 évesek

3

Összesen fő:                                                                                                                               25

Intézményünk az alábbi engedélyekkel és szabályzatokkal rendelkezik, amely megtekinthető a helyszínen

 

Waldorf Alapítványi Óvoda

Tamási Deák Ferenc utca 7.

 

Az intézmények működéséhez szükséges dokumentumok,

szabályzatok

 

szám:

Megnevezés:

1.

Alapító okirat/engedélyek, szakvélemények

2.

Nevelési program: országos és helyi

3.

Tanügyi nyilvántartások/ óvodai szakvélemény beiskolázáshoz, Óvodai törzskönyv, Felvételi és mulasztási napló, óvodai felvételi előjegyzési napló, értesítés óvoda változtatásról, jelenléti ív, dolgozók e.ü. törzslapja, Ellenőrzési napló, óvodások egészségügyi törzslapja, Személyi adatlap, szakértői javaslat iránti kérelem, nyilvántartás tanuló-és gyermekbalesetekről, baleseti jegyzőkönyv tanuló vagy gyermekbalesetekről, iktatókönyv átvételi elismervény, bevételi pénztárbizonylat, kiadási pénztárbizonylat

4.

Szervezeti és működési szabályzat

5.

Házirend

6.

Munkaterv, éves beszámoló

7.

Minőségirányítási program

8.

Szabadságolási terv

9.

Helyettesítési rend

10.

Továbbképzési program

11.

Esélyegyenlőségi szabályzat

12.

Gyakornoki szabályzat

13.

Ügyviteli, adatkezelési szabályzat

14.

Kockázatértékelési szabályzat

15.

Tűzvédelmi szabályzat

16.

Tűzvédelmi mentési terv

17.

Adatkezelési szabályzat

   18.

Közalkalmazotti szabályzat

   19.

Munkavédelmi szabályzat

   20.

Elsősegély nyújtási szabályzat

   21.

Baleseti jegyzőkönyv

22.

Munkaügyi dokmok /munkaszerződések, munkaköri leírások, nyilvántartások

23.

Szülői szervezet SzMSz-e

24.

Intézmény pénzügyi, gazdálkodási dokumentumai

25.

Eszközök leltározási szabályzata

26.

Selejtezési szabályzat

27.

Eszközkészlet listája

28.

Költségvetés

29.

A gyermekeket érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja